Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy:

button

lub Wypełnij przez

epuapAby zapisać do późniejszej edycji wypełniony formularz .pdf wymagany jest program Adobe Reader XI