Deklaracja

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Gminy Cybinka
(w wyniku rozstrzygniętego zapytania cenowego),
uprzejmie informujemy, że od dnia 02 czerwca 2022 r. obowiązują
nowe rachunki bankowe w banku PKO BP SA
pod potrzeby dokonywania następujących płatności:

79 1020 4027 0000 1302 1752 9768

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

button

W związku ze zmianą uchwały nr XXV/127/20 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 października 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka wprowadza się następujące zmiany:

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane, o pojemności 120l, 240l, 600l, 1100l winny spełniać normę PN-EN 840, która:

  • zapewnia przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego

oraz

  • zapewnia odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych

W związku z powyższym należy wymienić pojemniki na spełniające normę PN-EN 840 (wymienić pojemniki metalowe na pojemniki plastikowe).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status