Adresy zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) informuję o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Do poszczególnych punktów odpady przyjmowane są ODPŁATNIE. Cenniki przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów odbierających.

Dokumenty do pobrania: Adresy zbierania odpadów

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status